تپش قلب

تپش قلب

تپش (طپش)  قلب به معنی آگاهی از ضربان قلب خود است.   علیرغم تپش و فعالیت مداوم و بی‌وقفه‌ قلب ، این فعالیت  نباید  توسط خود فرد 

قلب و عروق

آشنایی با قلب انسان آ
 قلب چیست و چگونه کار می کند؟